ஜாம்பவதிப்ரியவிட்டலதாசர் கட்டுரைகள் (Tamil Edition) por சத்ய நாராயணன்

ஜாம்பவதிப்ரியவிட்டலதாசர் கட்டுரைகள் (Tamil Edition) por சத்ய நாராயணன்

Titulo del libro: ஜாம்பவதிப்ரியவிட்டலதாசர் கட்டுரைகள் (Tamil Edition)

Autor: சத்ய நாராயணன்

Número de páginas: 172 páginas

Fecha de lanzamiento: September 26, 2018

Obtenga el libro de ஜாம்பவதிப்ரியவிட்டலதாசர் கட்டுரைகள் (Tamil Edition) de சத்ய நாராயணன் en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

சத்ய நாராயணன் con ஜாம்பவதிப்ரியவிட்டலதாசர் கட்டுரைகள் (Tamil Edition)

* JambavathiPriyaVittala dasaru is Haridasaru of Dvaita Philosophy.
* He got his Ankitha from GuruGovindaVittala dasaru of Mysore.
* Living in Bangalore, the author conducts exams through Haridasa Sahitya Mahavidyalaya from the year 1995.
* Topics covered in this book are as follows:
-Dasa Chathushtayaru,
-Yaksha Gaana,
-Asampradaya in Madhwa Sampradaya,
-VagyeyakarargaL,
-Naivedhya,
-Tattva and Siddhanta in Haridasa Sahitya,
-Aparoksha experience
-What is there in Haridasa Sahitya?
-Sriman Madhwacharya
-Haridasa Sahitya Mahavidyalaya

*This is a Tamil book*